Du har redan allt du behöver inom dig

Vision & Mål

Vi är alla skapare

Vi på Younity tror på att vi alla är skapare av vårt eget liv. Ingen annan än du bär med dig nyckeln till din egen inre sanning. Du har ett oändligt potential inom dig som bara väntar på att få se dagens ljus.

Kunskap & praxis

Det är vårt mål att förse dig och miljontals andra med nycklarna till den kunskap och de verktyg och tekniker som kan stötta dig i att hitta ditt inre potential. Vi lever i en tid där det inte räcker med att veta. Detta är en tid där vi måste veta hur. På så sätt kan vi upptäcka oss själva och hitta vår egen väg.

Kunskap & praxis

Det är vårt mål att förse dig och miljontals andra med nycklarna till den kunskap, de verktyg och tekniker som kan stötta dig i att hitta ditt inre potential. Vi lever i en tid där det inte räcker med att veta. Detta är en tid där vi måste veta hur. På så sätt kan vi upptäcka oss själva och hitta vår egen väg.

Tillgång till kunskap

Younity har möjlighet att ge ut rabatter till människor som skulle vilja fördjupa sin kunskap inom ett visst ämne men som inte har ekonomiska möjligheter att göra det. Om du känner dig träffad så får du mer än gärna höra av dig till oss!

Ge tillbaka

Vi ser till att barn har tillräckligt med mat, kläder och skolor att gå till. Det är bara när vi kan se till att vi alla på denna planet har bra förutsättningar som vår värld verkligen blir ett bättre ställe att vara på!

Ge tillbaka

Vi ser till att barn har tillräckligt med mat, kläder och skolor att gå till. Det är bara när vi kan se till att vi alla på denna planet har bra förutsättningar som vår värld verkligen blir ett bättre ställe att vara på!

DET BÖRJAR MED DIG!

Du har allt inom dig

Vi har alla en djup kunskap inom oss. Vissa kallar det en gudessens, ett sjätte sinne, eller intuition. Men vi skulle vilja benämna det som din inre sanning. Det är den delen av oss som vet att vi redan är fullständiga människor. Den delen av oss som inte söker på ytan efter bekräftelse. Många av oss har tappat denna koppling till oss själva. Och detta är anledningen till att vi måste öva oss på att hitta och aktivera denna inre sanning på nytt hos oss själva. 

Du skapar ditt liv​

Ditt inre liv avgör hur ditt yttre liv ser ut. Din attityd, din tro, dina känslor påverkar ditt liv mer än de flesta människor vet. Därför är kunskapen att skapa ditt inre liv förmodligen den viktigaste färdighet du någonsin kan förvärva. Om vi inte tar chansen att lära oss denna konst, är vårt inre liv skapat som en slumpmässig produkt av yttre impulser. I det långa loppet gör detta dig olycklig och kan även göra dig sjuk!

Du är en skapare, inte ett offer​

Vissa av oss lever livet på våra egna villkor. Andra överlämnar sig till sina yttre omständigheter. Men genom att göra detta så överger vi den inre kraft som vägleder oss alla. De stänger ute alla möjligheter till att uppleva lycckträffar, förundran, glädje, skimmer, ett rikt inre liv, fullt av möjligheter och överraskande vändningar.Om du vill leva ett meningsfullt liv, måste du veta hur du kan utnyttja din egen makt för att skapa. Du måste ta ägarskap och ansvar för hur du tänker och känner.

Din egen väg

Vi måste alla hitta vår egen väg till glädje, lycka och inre balans. Och det är sällan en linjär väg som leder oss dit. Och det är en av anledningarna till att vi vill dela denna kunskap med dig. Vi vill erbjuda dig den största verktygslådan ur vilken du kan välja vad som passar just dig allra bäst.